Termeni și condiții

Aceste condiții comerciale sunt valabile pentru cumpărături efectuate la magazinul online Aeriumshop.ro. Condițiile stabilesc și reglementează drepturile și îndatoririle vânzătorului (furnizorului) și ale cumpărătorului (clientului). Operatorul magazinului online este societatea Lavatronic s.r.o., C.U.I. 05633044, cu sediul social la Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praga 3, înscrisă în Registrul Comerțului administrat de Tribunalul municipal din Praga, secțiunea C dosar nr. 267924, care este și vânzătorul (furnizorul) conform contractului de cumpărare.

Toate raporturile contractuale sunt încheiate în conformitate cu legislația din Republica Cehă. În cazul în care o parte contractuală este un consumator, raporturile nespecificate în cadrul condițiilor comerciale sunt reglementate de Codul Civil (legea nr. 89/2012 Col. de legi) și legea privind protecția consumatorului (nr. 634/1992 Col. de legi). În cazul în care o parte contractuală nu este un consumator, raporturile nespecificate în cadrul condițiilor comerciale sunt reglementate de Codul Civil (legea nr. 89/2012 Col. de legi)

Cumpărătorul este acea persoană care figurează în postura de cumpărător în contractul de cumpărare. Aceasta poate fi un consumator, adică orice persoană, care în afara cadrului activității sale de antreprenoriat sau a activității independente de exercitare a profesiei, va încheia un contract sau va interacționa altfel cu antreprenorul sau poate fi o persoană care nu este consumator (non-consumator).

În cazul în care aceste condiții comerciale fac referire la cumpărător, este valabil faptul că acestea vor fi respectate atât de consumator, cât și de non-consumator. În cazul în care o prevedere a acestor condiții comerciale face referire în mod exclusiv la consumator, o asemenea prevedere este valabilă numai pentru consumator, nicidecum pentru non-consumator.

Informații privind protecția datelor personale se află la adresa https://www.aeriumshop.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal

1. Informații pentru consumatori

Prin aceasta vânzătorul informează consumatorul cu privire la următoarele aspecte:

 1. costurile legate de mijloacele de comunicare la distanță nu diferă de tarifele operatorului pe partea cumpărătorului în cazul conexiunii prin internet, resp. telefonice, și sunt suportate de cumpărător
 2. solicită achitarea prețului de cumpărare înainte de preluarea produselor de către cumpărător, aceasta în cazul în care plata în avans în comanda realizată de cumpărător a fost bifată (marcată)
 3. informațiile cu privire la posibilitățile și cazurile de reziliere a contractului sunt specificate mai jos în cadrul acestor condiții
 4. consumatorul are îndatorire a de a achita o parte echivalentă din preț în cazul rezilierii contractului al cărui obiect este furnizarea de servicii, activitate deja demarată;
 5. Eventualele conflicte dintre vânzător și cumpărător-consumator vor face obiectul unei soluții în afara instanței de judecată din partea Česká obchodní inspekce. Trimiterea la platforma de soluționare a conflictelor este aici
 6. Prețurile produselor și serviciilor oferite sunt exprimate inclusiv cu TVA 19%.

2. Contractul de cumpărare

 1. În cazul în care cumpărătorul este și consumator, propunerea de încheiere a contractului de cumpărare (oferta) este expunerea produselor oferite de furnizor pe pagina de internet, contractul de cumpărare ia naștere prin recepționarea comenzii cumpărătorului-consumator de către furnizor. Această recepționare va fi confirmată fără întârziere de către furnizor cumpărătorului printr-un e-mail de informare, la adresa specificată, această confirmare neavând însă impact asupra demarării contractului. Furnizorul nu este responsabil în cazul unor erori cauzate de transferul de date. Contractul încheiat (inclusiv prețul agreat) poate fi modificat sau anulat numai în baza unui acord între părți sau din motive legale.
 2. Înainte de trimiterea comenzii către vânzător, cumpărătorul poate verifica și modifica datele introduse în comandă, aceasta și cu privire la posibilitatea cumpărătorului de a corecta erorile apărute la introducerea datelor în cadrul comenzii. Cumpărătorul va trimite comanda vânzătorului prin acționarea tastei „Potvrdit objednávku“ („Confirmare comandă”).
 3. În cazul în care cumpărătorul nu este consumator, propunerea de încheiere a contractului este trimiterea comenzii de produse din partea cumpărătorului, contractul de cumpărare este încheiat prin comunicarea acordului obligatoriu din partea vânzătorului cu privire la această propunere către cumpărător.
 4. Prin încheierea contractului de cumpărare, cumpărătorul confirmă faptul că a luat cunoștință de aceste condiții comerciale și exprimă acordul său. Cu privire la aceste condiții comerciale cumpărătorul este atenționat în mod corespunzător înainte de realizarea comenzii, având posibilitatea de a se familiariza cu ele.
 5. Scurgerea termenului de soluționare a unei recalmații este suspendată în cazul în care vânzătorul nu a recepționat toate documentele necesare pentru soluționarea acesteia (parte din produse, alte documente ș.a.m.d.). Vânzătorul are dreptul de a solicita completarea documentelor de către cumpărător în cel mai scurt timp posibil. Termenul este suspendat de la această dată până la momentul comunicării documentelor solicitate din partea cumpărătorului.
 6. Printre altele, vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau o parte a acesteia înainte de încheierea contractului de cumpărare în următoarele cazuri: produsele nu se mai fabrică sau nu se mai livrează, apărând astfel imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor, aspect ce vai fii comunicat fără întârziere Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul a achitat integral sau parțial prețul de cumpărare, această sumă va fii returnată în contul său sau la adresa sa.
 7. În cazul în care, o dată cu produsele se oferă cumpărătorului un cadou, concomitent cu încheierea contractului de cumpărare este încheiat și contractul de donație, în care vânzătorul este în postura de donator iar cumpărătorul este donatar. Asupra contractului de donație nu se aplică prevederile privind protecția consumatorului la cumpărarea de produse. În cazul rezilierii contractului de donație nu are loc rezilierea contractului de cumpărare, în această situație contractele sunt evaluate în mod independent. Asemenea produse îndeplinesc condițiile unui Contract de donație și toate normele în conformitate cu legislația Rep. Cehe.
 8. Eventualele reduceri din prețul produselor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fii combinate reciproc.
 9. Reducerile, cupoanele și cadourile gratis sunt valabile pe durata de valabilitate a promoției de marketing sau în limita stocului disponibil.
 10. Serviciul de service fără griji gratuit este valabil pe durata garanției privind cazurile specificate ale promoției.
 11. Termenul de ridicare a bonului fiscal sau a certificatului de garanție este de 14 zile de la primirea produselor. Modul de ridicare este electronic prin e-mail sau în formă tipărită o dată cu produsele.
 12. În cazurile în care produsul este o instalație de aer condiționat cu două componente instalată, vânzarea și încheierea contractului de cumpărare va respecta Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și legea nr. 73Ă2012 Col. de legi.
  Instalarea aparatului de aer condiționat trebuie realizată în conformitate cu normele juridice corespunzătoare de către o persoană autorizată. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului și legea nr. 73Ă2012 Col. de legi, privind substanțele care perturbă stratul de ozon și privind gazele fluorurate de seră, cu modificările ulterioare, vânzarea unui echipament de climatizare către clientul final nu este posibilă fără asigurarea unei instalări specializate de către o persoană autorizată.Societatea Lavatronic s.r.o. nu oferă instalarea echipamentelor de climatizare. În cazul instalării echipamentului de climatizare de către o altă societate, clientul are îndatorirea de a pune la dispozție realizarea instalării de către o persoană autorizată în conformitate cu certificatul de evidență existent la fiecare echipament de climatizare livrat. Înainte de expedierea unui echipament de climatizare cu două componente, clientul are îndatorirea de a semna o declarație privind asigurarea instalării specializate de către o societate autorizată.

3. Drepturile din îndeplinirea defectuoasă și reclamații

 1. Drepturile și îndatoririle părților contractuale ce decurg din îndeplinirea defectuoasă sunt reglementate de normele aferente general valabile (în special prevederile § 2099 la 2112 și § 2162 la 2174 ale legii nr. 89/2012 Col. de legi, Codul Civil).
 2. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător în sensul că la preluare produsul nu prezintă defecte. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător în sensul că, la momentul preluării produsului,
  1. acesta prezintă proprietățile agreate de părți, dacă acordul nu există, prezintă asemenea proprietăți pe care producătorul sau vânzătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le-a așteptat având în vedere caracterul produsului și publicitatea aferentă,
  2. că produsul se pretează scopului prezentat de vânzător sau scopului pentru care sunt folosite în mod clasic produsele de acest gen,
  3. că produsul corespunde calității sau realizării modelului sau prototipului contractat, în cazul în care calitatea sau realizarea au fost stabilite în conformitate cu un model sau prototip contractat,
  4. că produsul este în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
  5. că produsul îndeplinește cerințele normelor legislative.
 3. În cazul în care produsul nu prezintă caracteristicile de mai sus, cumpărătorul poate solicita livrarea unui produs nou fără defecte, dacă acest lucru nu este disproporționat raîn raport cu caracterul defectului, în cazul în care defectul apare numai la o piesă a produsului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea piesei date; dacă acest lucru nu este posibil are dreptul de reziliere a contractului. În cazul în care aceasta este disproporționat în raport cu caracterul defectului, în special dacă defectul poate fii remediat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul la remedierea gratuită a defectului. Cumpărătorul are drept la livrarea unui produs nou sau la înlocuirea piesei defecte și în cazul unui defect remediabil, în cazul în care produsul nu poate fii folosit în mod corespunzător din cauza apariției repetate a defectului remediat sau din cauza unui număr mai mare de defecte. Într-o asemenea situație, cumpărătorul are dreptul de reziliere a contractului.
 4. Vânzătorul este, de asemenea, responsabil față de cumpărător pentru orice defect cauzat de asamblarea sau instalarea necorespunzătoare care a fost efectuată de către vânzător sau sub responsabilitatea acestuia, în conformitate cu contractul de achiziție. Acest lucru se aplică și în cazul în care asamblarea sau instalarea a fost efectuată de către cumpărător, iar defectul se datorează unei deficiențe în instrucțiunile furnizate de vânzător sau de furnizorul de conținut digital sau de serviciul de conținut digital, în cazul în care articolul are caracteristici digitale.
 5. În cazul în care obiectul achiziționat are caracteristici digitale, vânzătorul trebuie să se asigure că actualizările de conținut digital sau serviciile de conținut digital convenite sunt furnizate cumpărătorului. Pe lângă actualizările convenite, vânzătorul trebuie să furnizeze cumpărătorului actualizările necesare pentru a menține caracteristicile menționate la punctul 3.b din termenii și condițiile de utilizare după recepție și să notifice cumpărătorul cu privire la disponibilitatea acestora, timp de doi ani, în cazul în care conținutul digital sau serviciul de conținut digital urmează să fie furnizat în mod continuu pentru o anumită perioadă de timp în temeiul contractului de vânzare.
  1. În cazul în care furnizarea este convenită pentru o perioadă mai mare de doi ani, vânzătorul trebuie să furnizeze actualizările necesare pentru întreaga perioadă respectivă sau pentru o perioadă atât de lungă cât se poate aștepta în mod rezonabil cumpărătorul.
  2. În cazul în care furnizarea conținutului digital sau a serviciului de conținut digital trebuie efectuată punctual în temeiul contractului de vânzare. Această evaluare trebuie făcută în funcție de natura și scopul obiectului, de natura conținutului digital sau a serviciului de conținut digital și ținând cont de circumstanțele care au înconjurat încheierea contractului de vânzare și de natura obligației.
 6. Dispozițiile de la punctul 3.e din Termenii și condițiile nu se aplică în cazul în care Vânzătorul a notificat în mod expres Cumpărătorului, înainte de încheierea Contractului de achiziție, că nu vor fi furnizate actualizări, iar Cumpărătorul a fost de acord expres cu aceasta la momentul încheierii Contractului de achiziție.
 7. În cazul în care cumpărătorul nu reușește să efectueze actualizarea într-un termen rezonabil, acesta nu are niciun drept legat de defectul care a apărut doar ca urmare a neefectuării actualizării. Acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul nu a fost avertizat cu privire la actualizare sau la consecințele neactualizării sau nu a actualizat sau nu a actualizat corect din cauza unui defect în instrucțiuni. În cazul în care conținutul digital sau serviciul de conținut digital urmează să fie furnizat în mod continuu pentru o anumită perioadă de timp în temeiul contractului de achiziție și dacă un defect apare în perioada menționată la punctul 3.e din termenii și condițiile de utilizare, se consideră că conținutul digital sau serviciul de conținut digital este furnizat în mod defectuos.
 8. Cumpărătorul poate reclama un defect care devine evident în termen de doi ani de la data primirii. În cazul în care obiectul achiziției este un obiect cu caracteristici digitale și, în temeiul contractului de vânzare, conținutul digital sau serviciul de conținut digital trebuie furnizat în mod continuu pentru o anumită perioadă de timp, cumpărătorul poate reclama un defect care apare sau se manifestă în conținutul digital în termen de doi ani de la primire. În cazul în care prestația urmează să fie efectuată pentru o perioadă mai mare de doi ani, cumpărătorul are dreptul de a reclama un defect care apare sau se manifestă în această perioadă. Dacă cumpărătorul a semnalat în mod corect viciul vânzătorului, termenul de sesizare a viciului nu se calculează pe perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza bunurile.
 9. Procedura recomandată de soluționare a unei reclamații:
  1. Pentru a iniția o reclamație, vă rugăm să completați formularul de la adresa: www.aeriumshop.ro/reclamatii-si-retururi.
  2. După ce ați completat formularul, veți fi informat cu privire la modul în care va fi tratată reclamația.
  3. Vânzătorul îl va instrui pe cumpărător cu privire la următorii pași pentru depunerea și soluționarea reclamației, inclusiv stabilirea metodei de transport către centrul de service.
  4. Vânzătorul va confirma Cumpărătorului prin e-mail momentul în care dreptul a fost exercitat, precum și reparația și durata acesteia. Cumpărătorului i se va emite un raport de reclamație.
  5. Termenul standard de procesare a unei reclamații este de 30 de zile.
  6. Consumatorul va fi informat despre soluționarea reclamației prin e-mail sau telefonic imediat după ce reclamația a fost finalizată. O versiune electronică a raportului de reclamație va fi întotdeauna trimisă la adresa de e-mail a cumpărătorului. Acest raport de reclamație va menționa modul în care a fost închisă reclamația.
 10. În cazul în care cumpărătorul nu va opta pentru rezilierea contractului sau dreptul de livrare a unui produs nou fără defecte, de înlocuire a unei piese a acestuia sau de reparare a produsului, are dreptul de a solicita o reducere justificată. Cumpărătorul are drept la o reducere justificată și în cazul în care vânzătorul nu poate îndeplini îndatorirea de ivrare a unui produs nou fără defecte, de înlocuire a unei piese a acestuia sau de reparare a produsului precum și în cazul în care vânzătorul nu asigură remedierea într-un timp adecvat sau în cazul în care remedierea ar produce cumpărătorului complicații semnificative.
 11. Cumpărătorul nu poate exrcita dreptul ce decurge dintr-o îndeplinire defectuoasă în cazul în care acesta a avut cunoștință de existebnța defectului la preluarea produsului sau în cazul în care a produs defectul el însuși.
 12. Cumpărătorul poate exercita dreptul cauzat de un defect care apare la un bun de consum pe o perioadă de douăzeci și patru de luni de la preluare. În cazul în care defectul apare în termen de 12 luni de la primirea produsului, se consideră că produsul avea un defect la momentul primirii, cu excepția cazului în care natura produsului sau a defectului împiedică acest lucru. Acest termen nu se aplică în perioada în care cumpărătorul nu a putut utiliza produsul, dacă a semnalat corect defectul.
 13. Cumpărătorul are dreptul de a expedia produsul reclamat la adresa Vânzătorului Vzdusin.cz, Areál Stazap C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Praha 10 – Malešice, Česká Republika.
 14. În cazul unei reclamații recunoscute transportul va fii suportat de către Vânzător. În cazul unei reclamații nerecunoscute transportul va fii suportat de către Cumpărător.

4. Transportul și plata

Informații actuale cu privire la transport și plată pot fii accesate pe pagina www.aeriumshop.ro/transport-si-plata

5. Rezilierea contractului de cumpărare

 1. În cazul în care contractul este încheiat prin intermediul comunicării la distanță (magazin online), în conformitate cu § 1829 alin. 1 Cod Civil, cumpărătorul are dreptul de reziliere fără motivare a contractului în termen de 14 zile
  • de la preluarea produsului, în cazul unui contract de cumpărare,
  • iar în cazul unui contract ce are ca obiect mai multe tipuri de produse sau livrarea în mai multe etape, de la preluarea ultimei livrări; sau
  • În cazul unui contract ce are ca obiect o livrare periodică repetată de produse, de la preluarea primei livrări; Rezilierea contractului de cumpărare trebuie trimisă vânzătoruluii în termenul specificat în fraza de mai sus.
 2. Consumatorul nu are drept de reziliere a contractului:
  • de furnizare de servicii oferite de vânzător cu acordul prealabil explicit al consumatorului înainte de scurgerea termenului de reziliere a contractului;
  • de furnizare de produse sau servicii ale căror preț depinde de oscilațiile pieței financiare independent de voința vânzătorului, situație ce poate lua naștere pe parcursul termenului de reziliere a contractului;
  • de livrare de produse modificate la solicitarea consumatorului sau pentru nevoile acestuia;
  • de livrare de produse supuse perisabilității rapide sau produse care au fost amestecat ireversibil după livrare cu alte produse;
  • de reparație sau întreținere realizate la locația indicată de consumator la solicitarea acestuia; acest lucru nu este valabil în cazul efectuării altor reparații decât cele solicitate sau al livrării unor alte piese de schimb decât cele soliictate;
  • de livrare de produse în ambalaj închis, pe care consumtorul le-a scos din ambalaj, situație în care din motive de igienă acestea nu pot fii returnate (în special filtrele echipamentelor);
  • de livrare a unui conținut digital, în cazul în care nu a fost expediat pe suport fizic și a fost livrat cu acordul prealabil explicit al cumpărătorului înainte de scurgerea termenului de reziliere a contractului.
  • în cazul în care achiziția a fost realizată de o persoană antreprenor sau de o persoană juridică.
 3. În cazul în care consumatorul va rezilia Contractul de cumpărare, vânzătorul, fără întârzieri nejustificate, va returna toate plățile achitate de cumpărător, cel târziu în termen de 14 zile de la comunicarea cu privire la ezilierea contractului, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare apărute urmare a modului de livrare ales de consumator, mod diferit de modul standard cel mai economic de livrare oferit de societatea noastră). Pentru returnrea plăților vânzătorul va folosi aceiași metodă de plată folosită de consumator pentru efectuarea tranzacției inițiale, cu excepția unei situații diferite stabilite. În nici un caz pentru consumator nu apar costuri supimentare.
 4. În cazul unui Contract de cumpărare în care vânzătorul nu oferă posibilitatea de ridicare a produselor în cazul rezilierii acestuia, plata va fii returnată consumatorului după recepționarea produselor sau după confirmarea faptului că produsul a fost expediat înapoi de către consumator, în funcție de situația ce apare prima.
 5. Fără întțrzieri nejustificate, cel târziu în termen de 14 zile de la rezilierea Contractului de cumpărare, consumatorul are îndatorirea de expediere înapoi a produsului sau de predare a acestuia personal la adresa Areál Stazap C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Praha 10 - Malešice, pentru Republica Cehă. Termenul se consideră respectat în cazul în care produsul este trimis înapoi vânzătorului înainte de expirarea termenul de 14 zile.
 6. În vederea rezilierii contractului de cumpărare, consumatorul poate folosi de asemenea formularul model de reziliere a contractului de cumpărare https://www.vzdusin.cz/odstoupeni-od-smlouvy.pdf pus la dispoziție de vânzător, parte anexată a acestor condiții comrciale. Rezilierea contractului de cumpărare poate fii trimisă de către consumator și la adresa unității vânzătorului sau prin intermediul poștei electronice a vânzătorului [email protected].
 7. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă costurile legate de returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate pe ruta poștală obișnuită din cauza naturii lor. Valoarea costurilor asociate cu returnarea bunurilor care nu pot fi returnate pe calea poștală obișnuită din cauza naturii lor este de 500 de lei, inclusiv TVA. În cazul în care, conform aliniatelor de mai sus, cumpărătorul va rezilia contractul, vânzătorul va returna mijloacele bănești achitate de cumpărător (cu excepția sumei ce reprezintă costuri suplimentare date de livrarea produselor prin modul ales de cumpărător, diferit de modul standard de livrare economic oferit de vânzător) în termen de 14 zile de la rezilierea contractului de cumpărare de către cumpărător, aceasta în același mod în care vânzătorul a,primit banii de la cumpărător, cu excepția situației în care acesta indică un mod diferit. Vânzătorul are de asemenea dreptul de a returna plata achitată de cumpărător deja la returnarea produsului sau în alt mod, cu condiția ca cumpărătorul să fie de acord și să nu apară costuri suplimentare pentru acesta din urmă. În cazul în care cumpărătorul va rezilia contractul de cumpărare, vânzătorul nu are îndatorirea de a returna mijloacele bănești achitate înainte de returnarea produselor de către cumpărător sau de facerea dovezii de expediere a produsului cătrer vânzător.
 8. Consumatorul va trimite înapoi produsul în întregime, adică incluisiv accesoriile corespunzătoare livrate, cu documentația completă, fără deteriorări, curat, dacă este posibil în ambalajul original, în starea și la valoarea existente la preluarea produsului. Costurile legate de transportulm produsului înapoi vor fii suportate de consumator. Posibilitatea consumatorului de a rezilia contractul în termen de 14 zile corespunde în principiu modului clasic de prezentare a produsului în magazin (unitate construită). Nu este vorba despre o închiriere gratuită pentru o perioadă de 14 zile.
 9. Consumatorul este responsabil față de vânzător cu privire la degradarea valorii produsului urmare a manipulării cu acesta în alt mod decât cel necesar raportat la caracterul și proprietățile produsului, fără a ține cont de vinovăție sau de faptul că deteriorarea a fost produsă de o persoană terță sau un alt eveniment. Deteriorarea sau o altă degradare a valorii produsului pot fii contabilizate de către vânzător unilateral în calculul mijloacelor bănești returnate consumatorului, adică returnarea unei sume reduse cu suma corespunzătoare deteriorării produsului. 
 10. Toate aparatele pot fii pornite și fără despachetare și folosire a filtrelor. Înlocuirea este necesară din motive de igienă. Prețul înlocuirii este întotdeauna conform listei de prețuri actuale ale filtrelor.
 11. Vânzătorul are dreptul de reziliere a contractului în cazul vânzării stocului disponibil, indisponibilității produselor sau în cazul în care producătorul, importatorul sau furnizorul au întrerupt fabricarea sau importul produselor. Vânzătorul va informa fără întârziere cumpărătorul prin intermediul adresei de e-mail specificate în cadrul comenzii și va returna în termen de 14 zile de la comunicarea rezilierii contractului de cumpărare toate mijloacele bănețti inclusiv costurile de livrare primite de la cumpărător în baza contractului, aceasta în contul bancar pus la dispoziție de cumpărător.
 12. Vânzătorul are dreptul să se retragă din Contractul de achiziție în cazul în care Cumpărătorul a comandat bunuri în temeiul prezentului Contract de achiziție, al căror preț a fost în mod clar disproporționat față de valoarea bunurilor. Vânzătorul poate să se retragă în acest mod numai dacă prețul vădit nerezonabil indicat pe pagina de produs a magazinului online a fost cauzat în mod necunoscut.
 13. În plus față de sfera obligațiilor legale, vânzătorul se asigură că cumpărătorul se poate retrage din contract în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea bunurilor, cu condiția ca bunurile să fie nedeteriorate, nefolosite și returnate, inclusiv toate accesoriile și ambalajul original. Valoarea bunurilor nu trebuie să fie diminuată prin utilizare neglijentă, despachetare sau transport. Pentru transportul de retur trebuie să se asigure întotdeauna un material de ambalare adecvat, iar bunurile, inclusiv ambalajul, trebuie să fie protejate de efectele transportului, inclusiv etichetarea cu etichetele transportatorului (învelite în folie, hârtie, folie cu bule). Orice deteriorare sau vătămare a bunurilor va duce la pierderea acestui beneficiu.
 14. Ca parte a promoției în curs, vânzătorul va oferi cumpărătorului transport gratuit atunci când returnează bunurile în termen de 30 de zile calendaristice, adică pe cheltuiala vânzătorului. Alegerea tipului de transport este în întregime la discreția vânzătorului, precum și alegerea datei de comandă a serviciului de curierat, dar în principal transportul va fi comandat în cel mult două zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul a notificat vânzătorului intenția de a se retrage din contract și de la adresa de livrare la care au fost trimise bunurile de către vânzător. În unele cazuri, se poate opta pentru tipul de transport prin Serviciul de Coletărie, prin care se va trimite cumpărătorului o etichetă pentru expedierea gratuită a bunurilor înapoi la vânzător. Cumpărătorul nu este obligat să profite de această acțiune și are opțiunea de a trimite bunurile înapoi pe propria cheltuială, în conformitate cu dispozițiile anterioare. Clientul poate profita de acest beneficiu numai dacă este utilizat formularul de retragere online de pe www.aeriumshop.ro/reclamatii-si-retururi.
 15. În conformitate cu campania în curs de desfășurare pentru returnarea cadourilor de Crăciun nepotrivite, cumpărătorul poate returna bunurile până la data de 31.1.2024, cu condiția ca bunurile să fie nedeteriorate, nefolosite și să fie returnate inclusiv toate accesoriile și ambalajul original (prin ambalaj original nu se înțelege: folia de protecție, folia cu bule sau banda adezivă care a servit la transportul bunurilor către consumator). Valoarea bunurilor nu trebuie să fie diminuată de o utilizare, despachetare sau transport neglijent. Pentru transportul de retur trebuie să se asigure întotdeauna un material de ambalare adecvat, iar bunurile, inclusiv ambalajul, trebuie să fie protejate de efectele transportului, inclusiv de etichetarea de către transportator (învelite în folie, hârtie, folie cu bule). În acest caz, costul transportului este suportat de consumator.

6. Costurile privind folosirea mijloacelor de comunicare la distanță

Cumpărătorul este de acord cu folosirea mijloacelor de comunicare la distanță, în momentul încheierii contractului de cumpărare. Costurile apărute cumpărătorului prin folosirea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costuri privind conexiunea prin internet, costuri privind convorbirile telefonice) sunt suportatde cumpărător.

7. Protecția datelor personale ale cumpărătorilor

Îndatorirea de informare a vânzătorului față de cumpărător în sensul dat de Regulamentul (UE) nr. 679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (în cele ce urmează „regulamentul GDPR”) în legătură cu prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului în vederea îndeplinirii contractului de cumpărare, în vederea negocierii contractului de cumpărare și în vederea îndeplinirii îndatoririlor de adminsitrare publică sunt duse la îndeplinire de către vânzător prin intermediul unui document special.

În sensul prevederilor § 7 alin. 2 legea nr. 480/2004 Col. de legi, privind anumite servicii ale societății informaționale și modificarea unor legi (lega unor servicii ale societății informaționale), cu modificările ulterioare, cumpărătorul este de acord cu furnizarea de informații comerciale din partea vânzătorului la adresa electronică sau la numărul de telefon al cumpărătorului. Îndatorirea de informare a vânzătorului față de cumpărător, în sensul art. 13 din regulamentul GDPR, cu referire la prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului în vederea furnizării de informații comerciale, este îndeplinită de către vânzător în conformitate cu un document special.  

Cumpărătorul este de acord cu salvarea cookies în calculatorul său. În cazul în care achiziția pe pagina de internet este realizabilă și îndatoririle vânzătorului în baza contractului de cumpărare la fel, fără a fii nevoie de salvarea cookies pe calculatorul cumpărătorului, acesta își poate retrage acordul specificat în fraza anterioară.

8. Colectarea înapoi a echipamentelor electrice vechi

Punem accent pe un comportament prietenos față de mediul încomjurător, motiv pentru care oferim posibilitate de predare simplă și gratuită a echipamentelor electrice vechi. Consumatorul joacă un rol cheie în sistemul de manipulare cu echipamentele electrice. El este acela care hotărăște modul de gestionare a aparatelor vechi. Echipamentele electrice vechi și nefolositorae nu își au locul în containerele pentru deșeuri comunale. Consumatorul trebuie informat prin simbolurile de mai jos asupra faptului că echipamentele electrice nu își au locul printre deșeurile comunale. Astfel sunt identificate toate echipamentele electrice noi. Simbolul poate fii indicat chiar pe echipament, pe ambalajul acestuia sau în manualul de utilizare sau certificatul de garanție.

De ce reciclare?

Echipamentele electrice conțin multe materiale reciclabile precum metale, plastic, sticlă. Componente ale aparatelor sunt și substanțe foarte periculoase pentru mediul înconjurător și sănătatea omului, în special mercur, plumb și cadmiu.
Prin predarea echipamentelor electrice la locul de colectare înapoi, în special prin reciclarea materialelor economisim resurse primare de materii prime și totodată protejăm mediul nostru înconjurător împotriva manipulării neprofesionale.

9. Prevederi finale

Aceste condiții comerciale sunt valabile pentru toate contractele de cumpărare încheiate între vânzător și cumpărător. Vânzătorul își rezervă dreptul de modificare a condițiilor comerciale. Condițiile modificate vor fii publicate într-un mod corespunzător pe paginile de internet https://www.aeriumshop.ro/termeni-si-conditii.

La Praga 16. 10. 2023

Heureka
Recenzii ale clienților
1622 comentarii despre Compari
Client verificat
17/05/2024

În regulă.