Protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate și informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal

(denumite în continuare „Politici”)

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) este cadrul juridic la nivelul UE pentru protecția datelor cu caracter personal, care protejează drepturile cetățenilor săi împotriva manipulării neautorizate a datelor lor și a datelor cu caracter personal. GDPR preia toate principiile existente de protecție și prelucrare a datelor care stau la baza sistemului UE de protecție a datelor și confirmă faptul că protecția se extinde dincolo de frontiere, alături de datele cu caracter personal.
 2. În consecință, regulamentul general dezvoltă și consolidează în continuare drepturile persoanelor afectate de prelucrare, în ambele componente: de a avea (obține) informații cu privire la care dintre datele lor sunt prelucrate și de ce și de a solicita respectarea normelor, inclusiv despăgubiri. GDPR subliniază în mod sistematic caracterul executoriu al drepturilor persoanelor și obligațiilor operatorilor (cei responsabili de prelucrare).

 

1 Dispoziții introductive

În sensul prezentei politici:

1.1 Operator

 1. Lavatronic s.r.o., Identificator nr. 05633044, cu sediul social în Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00, Praga, 3, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, Insert 267924.
 2. Site web www.aeriumshop.ro
 3. Prezenta politică intră în vigoare la 1.10.2022.
 4. Operatorul exploatează site-ul web menționat mai sus. În cadrul site-ului web, operatorul prelucrează datele cu caracter personal menționate în secțiunea 3.2 în scopurile/obiectivele stabilite în secțiunea 3.3 de mai jos.

 

1.2 Validitatea datelor și a activităților enumerate

Declarațiile valide și invalide sunt identificate în cadrul politicii. Declarațiile sunt structurate în liste nenumerotate.

1.3 Administrator

 1. Un custode este o persoană care gestionează, șterge, uită, modifică, transferă, asigură ștergerea datelor din toate copiile de rezervă. Nume: Petr Myšák, Adresa de e-mail: [email protected]
 1. Operatorul, în calitate de operator al datelor cu caracter personal, vă informează prin prezenta despre modul și domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv despre domeniul de aplicare al drepturilor Persoanei vizate (așa cum sunt definite mai jos) în legătură cu prelucrarea datelor lui cu caracter personal.

2 Documente conexe

Lista de documente conexe.

Această politică completează Termenii și condițiile, disponibile la: https://www.aeriumshop.ro/termeni-si-conditii

 

3 Informații privind protecția și prelucrarea datelor

3.1 Subiectul

Subiectul este persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal („Subiectul”). Subiectul nu este o persoană juridică. Prin urmare, datele referitoare la o persoană juridică nu sunt date cu caracter personal.

3.2 Date cu caracter personal înseamnă

În sensul prezentei Politici, prin Date cu caracter personal se înțelege:

 • E-mail;
 • Nume și prenume;
 • Adresa fizică de corespondență a utilizatorului;
 • Telefon;
 • Informații despre achiziție (articol, preț, cantitate, conținutul coșului);
 • După conectarea în sistem, înregistrăm informații despre vizitarea de către subiect a unei anumite pagini și vizualizarea conținutului aplicației web;
 • Adresa IP a calculatorului sau a rețelei de calculatoare;
 • Informații despre utilizarea paginilor de către utilizatorii conectați (URL, timpul petrecut pe pagină etc.);
 • Informații despre utilizarea site-ului de către utilizatorii conectați (URL, timp petrecut pe pagină etc.);
 • Numărul de identificare al persoanei fizice care desfășoară activitatea și numărul de identificare fiscală al persoanei fizice care desfășoară activitatea.

 

3.2.1 Date sensibile

Datele sensibile nu sunt prelucrate.

 

3.3 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale subiecților sunt utilizate în următoarele scopuri (servicii):

 • Activitate comercială de procesare a comenzilor din magazinul online pentru o perioadă de 5 ani. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele sale cu caracter personal, nu este posibil să se încheie un contract cu operatorul și/sau să i se furnizeze serviciile care rezultă din acesta. În acest context, datele cu caracter personal sunt necesare pentru furnizarea unui anumit serviciu sau produs al operatorului. În vederea îndeplinirii obligației legale de arhivare a documentelor contabile în baza Legii nr. 563/1991 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare, datele cu caracter personal (cu excepția adresei de e-mail și a numărului de telefon) vor fi prelucrate și stocate în continuare pentru o perioadă de 5 ani începând cu anul următor celui în care a fost încheiat contractul dintre operator și persoana vizată.
 • Înregistrare pentru procesarea unei comenzi la magazinul online în scopul încheierii unui contract, pe durata relației contractuale.
 • Comunicări comerciale, buletin informativ - trimiterea de oferte pentru bunuri sau servicii și mesaje care conduc la vânzări până când persoana vizată se dezabonează de la comunicările comerciale. Stocarea adresei de e-mail și a numelui se face la procesatorul Mailchimp în scopul unei posibile trimiteri viitoare de buletine informative legate de serviciul solicitat și de comunicarea comercială solicitată pentru perioada până când persoana vizată solicită ștergerea. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul comunicării comerciale și de marketing pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării consimțământului.
 • Îmbunătățirea serviciilor și a conținutului aplicației Webé (de exemplu, pentru drepturile de aplicare Webé) pentru o perioadă de 2 ani
 • Pentru a vă trimite informații despre modificările aduse contului dvs. de înregistrare, informații despre activitățile care au legătură cu activitatea dvs. sau care urmăresc activitatea dvs. (de exemplu, reacții la comentariul dvs., informații despre modificările de preț ale bunurilor urmărite) pentru o perioadă de 2 ani.
 • Remarketing - includerea în audiența de remarketing, procesatorul cookie este o terță parte, de obicei Google, Sklik, Facebook. Remarketingul este utilizat pentru a afișa un mesaj publicitar vizitatorilor site-ului web pentru o perioadă de 30 de zile.

3.4 Procesatori

Cine sunt persoanele împuternicite de operatori pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și societățile terțe:

 • Înregistrarea internă a datelor în instrumentele: sistemul informatic, administrarea magazinului electronic la adresa aplicației web în scopurile menționate mai sus.
 • Google LLC („Google”), cu sediul principal la adresa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii, pentru datele: Cookie în scopul remarketing-ului, care vă permite să ajungeți din nou la subiecții care au vizitat site-ul web în trecut. Anunțurile pot fi afișate acestora atunci când navighează pe alte site-uri web din rețeaua Google Content Network Remarketing. Operatorul utilizează serviciile G Suite și Google Cloud Platform, a căror funcționare este conformă cu standardele europene de protecție a datelor.
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, SUA, care stochează module cookie pentru a personaliza și măsura reclamele și pentru a crea un mediu mai sigur. Mai multe informații: https://www.facebook.com/policies/cookies/Remarketing.
 • Online Comparison Shopping Kft. pentru informații despre bunurile achiziționate, e-mail și scopuri: trimiterea unui e-mail cu o cerere de evaluare a achiziției. Sistem de e-mail: Compania nu trimite e-mailuri în masă. Entitatea trimite numai e-mailuri legate de procesarea comenzilor și de reclamații.
 • Sistemul de e-mail al unei terțe părți: Rocket Science Group, LLC din SUA, care operează serviciul MailChimp (http://mailchimp.com/legal/terms/) pentru datele și scopurile de trimitere de e-mailuri.

 

3.5 Acceptarea/consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Acceptarea/consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este exprimată de către subiecți în următoarele moduri:

 • Consimțământul se exprimă prin introducerea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora (de exemplu, prin apăsarea butonului corespunzător). Pe pagină există informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal. Consimțământul rezultă din context și din proces. Persoana vizată recunoaște că, prin trimiterea formularului de înregistrare completat, va începe prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator.
 • Prin conectarea cu datele dumneavoastră de înregistrare.
 • Am antedatat toate lucrurile necesare (consimțăminte) pentru cetățenii UE (atunci când au consimțit în mod activ la comunicarea de afaceri etc.). Cum este înregistrat faptul că și-a dat consimțământul la baza de date a magazinului online.

În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele sale cu caracter personal, nu este posibil ca operatorul să furnizeze serviciile enumerate în secțiunea 3.3.

3.6 Date fără caracter personal

Din motive de claritate, enumerăm datele fără caracter personal pe care le înregistrăm, adică nu este necesar consimțământul persoanei vizate:

 • Cookie-uri necesare pentru ca site-ul web să funcționeze;
 • Vizite anonime pe site (de exemplu, URL, browser, geolocalizare, sistemul de operare al vizitatorului).

3.7 Drepturi și obligații

 1. Operatorul va depune toate eforturile pentru a preveni prelucrarea neautorizată a datelor cu caracter personal.
 2. Persoana vizată este obligată să furnizeze operatorului numai date cu caracter personal adevărate și exacte.
 3. Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul (în cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în orice moment, contactând adresa de e-mail a operatorului. Cu toate acestea, retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu este posibilă în măsura și în scopul îndeplinirii unei obligații legale de către operator. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dat înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului nu afectează nici prelucrarea datelor cu caracter personal pe care operatorul le prelucrează pe un alt temei juridic decât consimțământul (de exemplu, în special dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract, a unei obligații legale sau din alte motive specificate în legislația aplicabilă).

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul:

 1. să acceseze datele cu caracter personal;
 2. să corecteze datele cu caracter personal furnizate;
 3. să șteargă datele cu caracter personal furnizate;
 4. să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal;
 5. să depună o plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată consideră că operatorul efectuează o prelucrare a datelor sale cu caracter personal care este contrară protecției vieții sale private și personale sau contrară legislației aplicabile, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, aceasta poate:

 1. să solicite o explicație din partea operatorului prin e-mail la adresa de e-mail a administratorului;
 2. să se opună prelucrării și să solicite prin e-mail trimis la adresa de e-mail a operatorului ca operatorul să asigure eliminarea situației (de exemplu, prin blocarea, corectarea, completarea sau distrugerea datelor cu caracter personal). Operatorul decide imediat cu privire la obiecție și informează persoana vizată. În cazul în care operatorul nu se conformează obiecției, persoana vizată are dreptul de a contacta direct autoritatea pentru protecția datelor. Această dispoziție nu aduce atingere dreptului persoanei vizate de a se adresa direct autorității pentru protecția datelor.
 3. În cazul în care persoana vizată solicită informații cu privire la domeniul de aplicare sau la modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, operatorul îi furnizează aceste informații fără întârziere, dar nu mai târziu de o lună de la primirea cererii la adresa operatorului.
 4. În cazul în care persoana vizată își exercită dreptul de acces la datele cu caracter personal în format electronic, operatorul furnizează, de asemenea, informațiile solicitate în format electronic, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită o metodă diferită de furnizare a informațiilor.
 5. În cazul unei cereri repetate și nejustificate pentru o copie fizică a datelor cu caracter personal prelucrate, operatorul are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru costurile administrative implicate.
 6. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookie-uri pe calculatorul său. În cazul în care achiziția poate fi efectuată pe site-ul web și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără a stoca cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul își poate retrage în orice moment consimțământul în conformitate cu fraza anterioară.

 

4 Dispoziții finale

 1. Toate raporturile juridice care apar în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sunt guvernate de legile Republicii Cehe, indiferent de locul în care a avut loc accesul la date. Instanțele cehe sunt competente să soluționeze orice litigiu care apare în legătură cu protecția vieții private între persoana vizată și operator.
 2. În legătură cu acest site web, datele cu caracter personal pot fi transferate dincolo de granițele internaționale către locațiile în care se află serverele care susțin site-ul web.
 3. Subiecții care își furnizează datele cu caracter personal prin intermediul formularului de înregistrare pentru a încheia un contract cu Operatorul sau își dau consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal fac acest lucru în mod voluntar, în nume propriu, iar Operatorul nu controlează în niciun fel activitățile acestora.
 4. Operatorul poate modifica sau completa textul poliței. Operatorul informează Subiecții cu privire la orice astfel de modificare prin e-mail cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificările să intre în vigoare.
 5. Prezenta poliță intră în vigoare la data specificată în secțiunea 1.
Heureka
Recenzii ale clienților
1622 comentarii despre Compari
Client verificat
12/05/2024

Bunurile au fost livrate rapid.